TAISYKLĖS

ŠVEDIŠKŲ AUTOMOBILIŲ KLUBO „AUTOVIKINGAI“ FORUMO TAISYKLĖS
2012-08-08
v.1.2


Klubo forumas skirtas klubo narių ir forumo dalyvių laisvam minčių, patarimų, pažiūrų reiškimui įvairia tematika. Visi komentarai atspindi jų autorių nuomonę. Bet kuri forumo dalyvio laisva valia paskelbta informacija tampa klubo nuosavybe nuo tos informacijos paskelbimo momento. Forumo administracija turi teisę šalinti iš forumo betkurią informaciją, jeigu ji prieštarauja šioms taisyklėms arba Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams.


1. BENDROS NUOSTATOS IR REKOMENDACIJOS

Bendravimui klubo forume (kaip ir bet kurioje virtualioje erdvėje) galioja nerašytos „netiketo“ taisyklės:

1.1. Gerbk žmogų
Nedaryk to, ko nenori, kad būtų daroma tau pačiam. Visuomet prisimink, kad kompiuterių tinklu naudojasi gyvi žmonės ir reikia gerbti jų pažiūras, jausmus, įsitikinimus.

1.2. Naudodamasis internetu laikykis tų pačių etikos taisyklių kaip ir įprastame gyvenime
Visuomet prisimink, kad internetu bendrauja gyvi, konkretūs žmonės, todėl laikykis tų pačių etikos taisyklių, kaip ir kasdieniniame gyvenime.

1.3. Žinok, kurioje interneto vietoje esi
Yra daugybė skirtingų interneto sričių, kuriose galima šiek tiek skirtingai elgtis. Todėl pirmiausia apsižvalgyk, ir tik tada pradėk veikti.

1.4. Taupyk kitų žmonių laiką
Pateikdamas informaciją pagalvok, ar ji bus įdomi ir reikalinga čia besilankantiems.

1.5. Sukurk gerą įvaizdį internete
Atmink, kad internete esi vertinamas pagal gebėjimą rašyti: aiškiai, logiškai reikšti mintis, nedaryti gramatinių klaidų. Taip pat svarbu suprasti kitų mintis ir tinkamai į jas reaguoti. Niekuomet nereikėtų veltis į barnius, karščiuotis. Didžiąsias raides naudok tik žodžiuose ar frazėse, kurias nori pabrėžti, ištisinis didžiųjų raidžių vartojimas komentaruose vertinamas kaip pakeltas tonas ir laikomas netaktu.

1.6. Dalykis savo žiniomis
Jei ką nors įdomaus ir vertingo sužinojai, pasidalink su kitais, patark, kaip, kur ir kokiais būdais galima išspręsti savo automobilio, ir ne tik, problemas.

1.7. Valdyk savo jausmus
Internete galima išsakyti savo griežtą poziciją. Galima ir aistringai ką nors pareikšti. Galima supykti ir išsisakyti. Tačiau tai neturėtų ilgai trukti, ypač neturėtų būti piktų serijinių komentarų tarp tų pačių poros ar keleto žmonių, kurių diskusija tampa nebeįdomi ir erzinanti kitiems diskusijų dalyviams.

1.8. Gerbk kitų žmonių privatumą
Rašydamas asmeninę žinutę, laikykis tų pačių bendravimo taisyklių kaip ir viešojoje erdvėje.

1.9. Nepiktnaudžiauk savo padėtimi
Niekuomet nederėtų puikuotis savo žiniomis ar savo padėtimi.

1.10. Atlaidžiai žiūrėk į kitų žmonių klaidas
Visuomet pasitaiko įvairių komentarų ar diskusijų – ir piktokų, ir ilgų, ir netaisyklingai žargoniškų, ir kvailų klausimų. Stenkis reaguoti į tai ramiai, nepulti tuoj pat mokyti. Jei nusprendei ką nors informuoti apie klaidas, padaryk tai kuo mandagiau, asmenine žinute, neparodydamas savo nepasitenkinimo.


2. REGISTRACIJA


2.1. Registracija klubo forume yra visiškai nemokama ir savanoriška.

2.2. Registracija klubo forume paprastai patvirtinama per 24 valandas.

2.3. Registracijos metu pasirinkdamas slapyvardį (nick) pasistenk, kad jis būtų unikalus ir patogus vartoti.
Pageidautina, kad slapyvardis būtų rašomas iš didžiosios raidės. Slapyvardyje galima naudoti lietuvių kalbos abėcėlės raides bei skaičius. Jau užregistruotų slapyvardžių (nick) keitimą gali atlikti tik forumo administracija. Registracija klubo forume nepatvirtinama, jei pasirinktas slapyvardis prieštarauja šiems reikalavimams:
- slapyvardis, kopijuoja kitų gamintojų vardus, prekinių ženklų, modelių, modifikacijų, kėbulų tipų pavadinimus ir pan.;
- slapyvardžiu pasirinktas keiksmažodis arba įžeidžiančio pobūdžio žodis (žodžių junginys);
- slapyvardyje panaudoti neleistini simboliai: ! @ # $ % ^ & * . , < > ; : " ' \ / | ? `~_ - = + [ { ] } ( ) ".

2.4 Registracijos metu nurodyk turimo/ų Volvo ar Saab automobilio duomenis.
Tam skirtame registracijos formos laukelyje nurodyk automobilio markę, modelį, variklį ir pagaminimo metus. Ši informacija padės bendraujant forumo techninėse temose, atsakant į tavo užduotus klausimus.

2.5. Asmeniniam paveiksliukui (avatar) galima naudoti atvaizdą, kurio dydis neviršija 100 x 100 pikselių, o maksimali apimtis ne didesnė nei 16 KB. Neleistini atvaizdai, kurstantys rasinę, religinę, socialinę, lyčių ir kitokią nelygybę bei smurtą.

2.6. Asmeniniame paraše galima naudoti atvaizdą, kurio dydis neviršija 500 x 60 pikselių, bendras parašo aukštis neturi viršyti 100 pikselių, tekstui galima naudoti 12 ar mažesnio aukščio šriftą. Atmink, kad asmeninis parašas skirtas asmeninės informacijos talpinimui ir prisistatymui, jame esanti informacija bus prieinama bet kuriam asmeniui, apsilankiusiam klubo forume, todėl neskelbk informacijos, kuri galėtų pažeisti tavo privatumą. Įvairi komercinė informacija talpinama tam skirtų skilčių temose. Paraše neleistini atvaizdai ar kitokia informacija, kurie kursto rasinę, religinę, socialinę, lyčių ir kitokią nelygybę bei smurtą.


3. TEMŲ KŪRIMO IR KOMENTARŲ RAŠYMO CHARAKTERISTIKOS


3.1. Prieš kurdamas naują temą:

- pasinaudok forumo paieška, galbūt rasi panašią temą ir galėsi užduoti tau rūpimą klausimą ar rasi atsakymą;
- atidžiai išstudijuok forumo struktūrą ir naują temą sukurk tam skirtoje skiltyje ir kategorijoje;
- parink jai aiškų ir informatyvų pavadinimą, jei tema skirta konkrečiai problemai – nurodyk automobilio modelį ir dviem - trim žodžiais apibūdink problemos esmę;
- temos pavadinime nenaudok tokių ir panašių frazių kaip „help“, „padėkite“, „kodėl?“, „kas galėtų būti?“, „bėda“.

3.2. Cituodamas žinutes palik tik kelias esmines frazes iš cituojamos teksto, savo komentarą pridėk po cituojamu tekstu.

3.3. Komentaruose venk:

- necenzūrinės leksikos;
- kitų diskusijų dalyvių užgauliojimo;
- sąmoningų beprasmių ir nesibaigiančių diskusijų;
- SPAM‘o - Stupid Pointless Annoying Material/Message;
- Off Topic - žinučių, neatitinkančių diskusijos temos;
- politinės, religinės, rasinės, lytinės, seksualinės ar tautinės nesantaikos kurstymo;
- antivalstybinės veiklos kurstymo;
- platinti Lietuvos Respublikos teisės aktus pažeidžiančią informaciją;
- platinti bet kurio asmens asmeninę informaciją be jo sutikimo;
- platinti nuorodas į kenkėjišką ar piratinę programinę įrangą.

Klubo forumo administracija turi teisę pašalinti visus komentarus, kurie prieštarauja aukščiau išdėstytoms nuostatoms.


4. NUOBAUDOS

 

4.1. Klubo forumo administracija geranoriškai priima kiekvieno forume dalyvaujančio asmens veiklą ir to pačio tikisi iš visų forumo dalyvių. Tačiau, siekiant paskatinti forumo dalyvius laikytis šio forumo taisyklių bei palaikyti tvarką klubo forume, yra numatyta įspėjimų sistema:
4.1.1. Forumo administracija asmeniui, pažeidusiam šias forumo taisykles, atsižvelgdama į taisyklių pažeidimo rimtumą, skiria įspėjimą, kuris yra įvertinamas atitinkamu taškų skaičiumi, maksimalus įspėjimo taškų skaičius yra 100;
4.1.2. Įspėjimas yra laikinas ir skiriamas tam tikram laikotarpiui, kuriam pasibaigus įspėjimas anuliuojamas;
4.1.3. Galiojančių įspėjimų taškai sumuojami;
4.1.4. Forumo dalyviui surinkus 100 ar daugiau įspėjimų taškų, automatiškai apribojama galimybė prisijungti forume iki galiojančių įspėjimų suma bus mažesnė nei 100 taškų;
4.1.5. Forumo dalyviui suteikti įspėjimai atvaizduojami atitinkamais ženklais po asmeniniu paveikslėliu (avataru);
4.1.6. Forumo dalyvis gali apeliuoti dėl įspėjimo skyrimo, forumo administracija atidžiai išnagrinės kiekvieną apeliaciją.

4.2. Forumo dalyviui be atskiro perspėjimo atimama teisė prisijungti forume šiais atvejais:
4.2.1. Forumo dalyvis naudoja kelis slapyvardžius;
4.2.2. Forumo dalyvis leidžia naudotis savo prisijungimo duomenimis kitiems forumo dalyviams;
4.2.3. Forumo dalyvis prisijungimui forume naudoja proxy serverį;
4.2.4. Forumo dalyvis bet kokia forma tiesiogiai ar netiesiogiai demonstruoja nepagarbą forumo administracijai, klubo nariams ar klubo vadovui;
4.2.5. Forumo dalyvis savo pasisakymais nepagrįstai žemina klubą, trukdo klubo veiklai, vystymuisi ir įvaizdžio gerinimui.

4.2.6. Kraštutinė nuobauda - pašalinimas iš forumo - taikoma išskirtiniais atvejais už sistemingus ir ypatingai grubius klubo forumo taisyklių pažeidimus. Sprendimą dėl forumo dalyvio pašalinimo iš forumo priima forumo administracija balsų dauguma.

 

4.3. Šio skyriaus nuostatos negalioja asmenims, kuriems buvo skirti apribojimai iki šių taisyklių paskelbimo.


5.SKELBIMŲ TAISYKLĖS


5.1. Skelbimo pavadinimas turi būti glaustas, informatyvus, parašytas aiškia lietuvių kalba; Skelbimo turinys turėtų pateikti kuo daugiau informacijos apie parduodamą prekę/paslaugą;

5.2. Būtina nurodyti prekės/paslaugos kainą;

5.3. Būtina palikti savo tikrus kontaktinius duomenis (galiojantį telefono numerį, pardavimo vietą(miestą)). Jei laikinai esate užsienyje ir nenorite sulaukti skambučių, nurodykite, kad dabar kreiptis asmenine žinute (PM), grįžus į Lietuvą informaciją būtina atnaujinti.

5.4. Fotografijos ar nuorodos į prekę vaizduojančius tinklapius yra privalomos. Nuotraukoms talpinti galite pasinaudoti viena iš nuotraukų talpyklų pvz. www.part.lt, www.pics.lt ar pan. Draudžiama talpinti tik nuorodas be jokio paaiškinimo. Jei norite parduoti šiame forume, skelbime pateikite išsamią informaciją apie prekę;

5.5. Tema apie parduodamą prekę ar paslaugą kurkite tam skirtoje forumo skiltyje. Jei prekė ar paslauga yra nesusijusi su automobiliais, tuomet temą talpinama skiltyje – „Skelbimai nesusiję su automobiliais“; Jei per klaidą temą patalpinote ne vietoje, susisiekite su moderatoriumi, kad temą perkeltų į tinkamą skiltį;

5.6. Skelbimo temoje griežtai draudžiama rašyti žinutes nesusijusias su skelbimo objektu;

5.7. Draudžiama skelbimus „up‘inti“ rašant „up“ komentarus ar panašius beverčius postus, tam, kad skelbimą iškelti į viršų. Temą galima atnaujinti tik atnaujinant ar papildant ją esmine informacija.

5.8. Pardavus prekę/nustojus teikti paslaugą apie tai būtina informuoti pardavimo/paslaugos teikimo temoje.

5.9. Skelbimai (temos), neatitinkantys šių taisyklių, šalinami be atskiro perspėjimo.


6. KITA


6.1. Forumo administracija apsvarstys kiekvieną pasiūlymą dėl klubo forumo tobulinimo, administracijos darbo tobulinimo ar panašius klausimus. Dėl jų rašyk skilties „Pageidavimai“ temose arba el. paštu forumas@autovikingai.lt

6.2. Administracija turi teisę keisti, papildyti ar tobulinti klubo forumo taisykles.


NUOTRAUKŲ IR VIDEO (www.youtube)


NUOTRAUKŲ ĮKĖLIMAS

Parodysime keletą populiariausių būdų talpinti nuotraukas internete, o jau Jūsų teisė rinktis Jums patogiausią.

PIRMAS – lengviausias:
radę tinkamą nuotrauką internete, jos net neturite išsaugoti į savo kompiuterį, o paprasčiausiai dešiniu klavišu spaudžiate ant nuotraukos ir pasirenkate – [b]Kopijuoti paveikslo adresą[/b] (ang. Copy picture adress): http://www.blindloop.com/wp-content/uploads/2010/03/Saab-Aero-X.jpg šitą adresą dedame į forumą prieš tai patalpinę į skliaustelius [img]...[/img]
[img] http://www.blindloop.com/wp-content/uploads/2010/03/Saab-Aero-X.jpg [/img] (čia specialiai palikti tarpeliai, o juos panaikinus gauname:ANTRAS būdas – tai per www.imageshach.us svetainę:

1. Einame į puslapį [url]http://imageshack.us/[/url]
2. Žiūrime, kad būtų pažymėta [b]upload[/b]
3. Spaudžiame [b]Browse[/b]... ir išrenkame foto iš savo kompiuterio, kurią norime įdėti
4. Pažymime Resize image[/b]
5. Nurodome formatą 640x480 (for message boards)
6. Paspaudžiame mygtuką host it!

Kai paspaudžiame host it!, atsiranda naujas langas, kuriame yra daug nuorodų:

 

Jei foto dėjome pagal visus reikalavimus (ja sumažindami iki 640x480), tai jums forumo žinutės rašymo lape reikės nukopijuoti Direct link to image nuorodą, ją pažymėti, o pažymėjus paspausti
[img]http://img443.imageshack.us/img443/6854/paaiskinimas4of0.jpg[/img]mygtuką.
Tvarkinga nuoroda turėtų atrodyti taip:

Na, o jeigu norime parodyti didesnę nuotrauką, negu 640x480, tada nededame varnelės prie 4 punkto (sumažinimo) ir iš nuorodų sąrašo pasirenkame Thumbnail for forums (1)

Pvz.

NUORODŲ ĮKĖLIMAS

Jei dvejojate ar nuoroda yra saugi - patikrinkite ją čia -> http://onlinelinkscan.com/

YouTube filmukų įkėlimas

Radę norimą filmuką, nukopijuokite adresą esantį adreso laukelyje ir įterpkite (Paste) žinutės rašymo lauke
http://www.youtube.com/watch?v=X1b1SokaxEA&feature=&p=5F1AAAE34D8475A2&index=0&playnext=1

2024 © Visos teisės saugomos.