Narystė asociacijoje Švediškų automobilių klubas "AutoVikingai".


Klubo nariu gali tapti - asmuo sulaukęs 18 metų, veiksnus, fizinis asmuo, vairuojantis Volvo ar SAAB, aktyviai dalyvaujantis Klubo veikloje, pripažįstantis Klubo tikslus, besilaikantis Klubo įstatų ir Klubo vidaus taisyklių.

Asmuo norintis tapti klubo nariu, kreipiasi į Klubo prezidentą su prašymu (raštu ar žodžiu) tapti klubo nariu. Klubo nariams nubalsavus - "UŽ", bei asmeniui sumokėjus stojimo mokestį, bei metinį kandidato mokestį - jam suteikiamas kandidato statusas, kuris trunka ne trumpiau nei 12 mėn. Praėjus ne mažiau 12 mėn. kandidatui, klubo narių sprendimu, gali būti suteiktas naujoko statusas, kuris trunka ne trumpiau nei 12 mėn. Naujokas moka metinį naujoko mokestį. Po 12 mėn. naujokui, visais klubo narių balsais, balsuojant - "UŽ",  suteiktas klubo nario statusas. Klubo narys moka metinį klubo nario mokestį.


Klausimus, susijusius su naryste, galite užuoti rašydami - info@autovikingai.lt

Šiuo metu klubo nariai yra:

Gediminas (Apeiron) - Klubo Prezidentas
Alina (Zviazda) - Klubo iždininkė
Artūras (ArturasJo) - Klubo narys
Ričardas (RičardasJ) - Klubo narys
Kostas (Svirdulis) - Klubo narys
Andrius (Andrezas) - Klubo narys
Renata (Tamsta) - Klubo narė
 

2024 © Visos teisės saugomos.